Godt oppmøte på nabomøte

Godt oppmøte på nabomøte

Rundt 40 naboer møttet opp 3. september på Nedre Bekkelaget skole. Her finner du presentasjonene fra møtet.

Naboene som møtte opp var stort sett fra Bekkelagsskråningen, Ormøya og Bleikøya.

Her er presentasjonene fra møtet:

Oslo Havn KF bygger Norges største containerterminal. Havnedirektøren orienterte.

Yilport Oslo vil fortsette å fokusere på mennesker, prosesser og teknologi. General manager i Yilport Oslo, Eryn Dinyovszky orienterte.  

Follobanen - utbygging - kan kontaktes direkte angående bygging av tunnel. Prosjektleder Adler Enoksen orienterte.

Vann-  og avløpsetaten sprenger, du kan få SMS varsel i forkant. Prosjektleder i UBRA, Jan Kopperstad orienterte.

Spørsmål som ble luftet på møtet og videre oppfølging

Hva skjer på Bekkelagseiendommene? Utlysningen er ikke lagt ut enda. Dagen etter møtet ble det klart at byrådet har stilt Bekkelagstunet til disposisjon for UDI som ett av tre aktuelle steder for transittmottak for flyktinger.

Følg med vi legger ut informasjon på oslohavn.no når den er klar.

Hva skjer på Ormsund når containerterminalen på Sjursøya fullføres i 2015? Følg med på oslohavn.no. Vi vil orientere når noe er klart.