Harbour Ex kan skape forsinkelser

Harbour Ex kan skape forsinkelser

Øvelsen med grunnstøting av skip får konsekvenser for trafikken i Sydhavna. Nødetater er på plass på Sjursøya, og Kneppeskjær er ryddet for å ta i mot helikopter og ta i mot "skadede".

Dette vil ha konsekvenser for havnetrafikken - forsinkelse må påregnes.

Oslo Havn har mannskap på plass for best mulig tilretteleggelse for øvelsen og daglig drift.