Havnesamarbeid mellom Oslo og Lisboa

Havnesamarbeid mellom Oslo og Lisboa

Oslo Havn og Lisboa Havn skal i fremtiden dele sine erfaringer med hverandre. Avtalen ble undertegnet på Oslo Havns kontor, med den portugisiske sjøfartsministeren tilstede.

Oslo Havn og Lisboa Havn har mange fellestrekk. De er begge hovedstadshavner, og størstedelen av de to havnenes virksomhet foregår nærmest midt i byen. Dette har ført til at de to havnene nå ønsker å dele flere erfaringer seg i mellom. En avtale ble undertegnet ved Oslo Havns hovedkontor på Vippetangen mandag 4. mai. En portugisisk delegasjon, fra Lisboa Havn, Portugals ambassade og et handels- og investeringsselskap var tilstede, sammen med Portugals sjøfartsminister Assunção Cristas.

Bildet: Anne Sigrid Hamran , havnedirektør i Oslo og Marina Lopes Ferreira, president i Lisboa Havn, undertegnet avtalen. Bak fra venstre står Miguel Frasqiolho, president i AICEP (Trade & Investment Agency), Portugals sjøfartsminister Assunção Cristas og Clara Nunes dos Santos, Portugals ambassadør til Norge. (Foto: Christian Ruscetta)