Heimevernsøvelse i Sydhavna

Heimevernsøvelse i Sydhavna

Fra søndag 7. juni og helt frem til torsdag 11. juni skal Heimevernet gjennomføre en stor øvelse på Oslo Havns område i Sydhavna.

Øvelsens visjon er håndtering av en situasjon i hele Oslofjordsområdet i rammen av en nasjonal krisesituasjon. Øvelsen vil foregå på døgnbasis, men skal ha minst mulig innvirkning på den daglige driften i havna. Det kan bli noen avsperringer og trafikkreguleringer. Alt sivilt personell som jobber i øvelsesområdet må bære ID-kort synlig.

Foto: Ole Henrik Henriksen/Forsvaret