Klart for stor beredskapsøvelse

Klart for stor beredskapsøvelse

I dagene tirsdag 27. april- torsdag 29. april arrangeres samordningsøvelsen «Harbour Ex15» i Sydhavna i Oslo. Nødetatene vil i dette tidsrommet være godt synlig i havneområdet. Båttrafikken går som normalt og håndteres av Oslo VTS.

Illustrasjonsfoto: Justis- og beredskapsdepartementet

Øvelsen arrangeres og koordineres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og involverer nødetatene (brann-, helse,-politi), som skal øve på ulike evakueringer. Øvelsen vil hovedsakelig skje i området rundt Sjursøya, på containerterminalen til Yilport Holding og rundt oljetankanleggene til Statoil og Uno-X.

Harbour Ex15 er lagt til Oslo Havn, som er Norges største offentlige havn, og en av Norges største oljehavner. Hensikten med øvelsen er at en rekke etater og ulike forvaltningsnivåer skal få øvet på sin beredskap. Det er derfor lagt opp til en omfattende øvelse.

Legger vekt på sikkerhet i havna

- Når så mange aktører skal trene på flere ulike nødsituasjoner, vil nok totalen kunne oppfattes som stor for publikum, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran i Oslo Havn KF.

- Det er viktig å huske på at når vi øver på alle disse scenariene er det for å kunne stå godt rustet mot komplekse ulykker, og få testet organisasjoner og beredskapen på en grundig måte. Det er derfor ingen grunn til bekymring selv om øvelsen inneholder dramatiske scenarier, fortsetter havnedirektøren. Hun føyer til at Oslo Havn legger stor vekt på arbeid med beredskap.

Hva vil skje? Her er scenariene

Tirsdag 28. april

Scenarioet for dag én av øvelsen starter med at det simuleres en eksplosjon på containerterminalen på Sjursøya. Eksplosjonen skal medføre lekkasje av giftige stoffer. Etter hvert utvikler det seg en brann på oljetankanlegget, med tykk røyk som vil være synlig i store deler av området. Nærliggende områder i Oslo sentrum skal evakueres (NB: Det blir ingen virkelig evakuering under øvelsen, men det blir brukt personer/markører i øvelsen for å gi et realistisk preg).

Onsdag 29. april

På dag to av øvelsen skal det øves på evakuering av skadde arbeidere (som en fortsettelse på oljetankeksplosjonen dagen før). For ikke å forstyrre driften på Sjursøya, vil denne delen av øvelsen foregå på Grønlia. Ute i fjorden skal det simuleres en skipsulykke der et skip vil grunnstøte ved Skinnerbukta ved Malmøya. Grunnstøtingen medfører at skipet blir ustabilt, en container får lekkasje og det blir oljesøl. Redningshelikopter rekvireres og oljevernberedskapen i Oslofjorden blir testet, ved blant annet ved at havaristen ringes inn med oljelenser. Siden havaristen er ustabil må skipet strandsettes under videre operasjon (stabiliseres på grunn). Her vil blant annet Sivilforsvaret og Oslo Brann- og redningsetat trene på strandopprydning, samt at interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA) involveres.

Storøvelsen vil ikke få konsekvenser for befolkning eller næringen utenfor havna, annet enn at nødetater og helikoptre vil være mer synlig enn normalt. 

For brukerne av havna er det særlig containerterminalen som vil bli berørt, og trafikken til og fra terminalen kan komme til å bli påvirket på landsiden.