Miljøvennlig godsskip på Oslo-besøk

Fakta

LNG

Liquefied Natural Gas (flytende naturgass)

Miljøvennlig godsskip på Oslo-besøk

Mandag hadde Oslo besøk av LNG-drevne MS "Kvitbjørn", som regnes som verdens mest miljøvennlige godsskip.

MS «Kvitbjørn» tilhører en helt ny generasjon skip, og er i spissen for NorLines satsing på miljø. Det splitter nye skipet ble sendt ut fra byggeverftet Tsuji Heavy Industries Co. Ltd i Kina i februar.

Kvitbjørn er det første av to nye naturgassdrevne godsskip som skal erstatte eldre tonnasje i fast rute mellom Nord-Europa og Norgeskysten til Nord-Norge. Søsterskipet heter MS «Kvitnos».

Tett samarbeid med Rolls Royce

Den prisbelønte skipstypen er utviklet i tett samarbeid med Rolls Royce, og omfatter i tillegg til bruk av flytende naturgass (LNG) som drivstoff, også nyvinninger relatert til skrogdesign, fremdriftsanlegg og kraftproduksjon om bord.

200 vogntoglass

Skipene vil gi en reduksjon i klimagassutslipp på ca. 35 prosent, bortfall av sot og svovelutslipp, og reduksjon av nitrogrenoksyder (NOX) på ca. 90 prosent. Hvert av skipene har en kapasitet tilsvarende minst 200 vogntoglass, og øker fleksibiliteten for transport mellom vei og bane til sjø.

Skipets dimensjoner:

Lengde: 120 m
Bredde: 21 m
Gross tonnage: 9000 bt
Dead weght: 5000 t
Cruising speed: 15,5 knop

Se flere bilder av MS "Kvitbjørn":

Miljøvennlig godsskip på Oslo-besøk
 Akterenden med ro-ro rampe

Miljøvennlig godsskip på Oslo-besøk

 Sideport

Miljøvennlig godsskip på Oslo-besøk

 Isbjørndekor på skipssiden, og kommandobrua øverst

Miljøvennlig godsskip på Oslo-besøk
 Enormt lasterom - her i retning akter

Miljøvennlig godsskip på Oslo-besøk
 Lasterom retning mot baug

Miljøvennlig godsskip på Oslo-besøk
 Kvitbjørn baug

Tekst og foto: Christian Ruscetta