Mosseveien stenges i helgen

Fakta

Les mer om E18-utbyggingen i Sydhavna på Statens vegvesens nettsider

Mosseveien stenges i helgen

Statens vegvesens utbygging av nytt Sydhavna-kryss krever at Mosseveien forbi anleggsområdet må stenges i helgen. Det blir også buss for tog på Østfoldbanen i samme tidsrom.

- Arbeidet med nytt Sydhavna-kryss er utfordrende med hensyn til plass, sier byggeleder i Statens vegvesen, Kjetil Fløtre.

Arbeidene som nå skal gjennomføres er blant annet montering av betongbjelker for utvidelsen av Mosseveien mot Østfoldbanen, asfaltering av vegbanen og etablering av kummer, og det skal gjennomføres sprengninger i fjellskjæringen.

- Da trenger entreprenøren AF arealet i vegbanen for å få gjennomført jobben, forklarer Fløtre.

Ruters busser vil få midlertidig trase via Havneveien forbi anleggsområdet.

Stengingen trer i kraft kl. 21.00 fredag 5. juni, og Mosseveien gjenåpner 05.30 mandag 8. juni.

Omleggingen punktvis

  • Mosseveien stenges utgående fra Operatunnelen lørdag 6. juni kl. 02.00 til søndag 7. juni kl. 1300.
  • E18 inngående løp stenges ved Herregårdkrysset fra fredag 5. juni kl. 21.00 til mandag 8. juni kl. 05.30. Omkjøring skiltes via Ljabrudiagonalen.
  • Omkjøring skiltes via E6.
  • Østfoldbanen stenges fra lørdag 6. juni kl. 0200 til søndag 7. juni kl. 1300.
  • NSB kjører buss for tog på Østfoldbanen i hele perioden.
  • Busstrafikk får midlertidig trasé via Havneveien.
  • Kongshavn holdeplass betjenes ikke.
  • Adkomst til Oslo havn via Grønlia.
  • Adkomst til boliger langs Mosseveien via rampe fra Havneveien.