Permanent rundkjøring på Kongshavn

Permanent rundkjøring på Kongshavn

Permanent rundkjøring skal etableres på Kongshavn i forlengelsen av ny adkomst til Sydhavna. Oslo Havn KF har kontrahert KF Entreprenør AS for byggearbeidene som startet mandag 4. mai.

Av hensyn til trafikkavviklingen i anleggsperioden er arbeidene delt opp i ulike faser. Dette gjør at arbeidene vil ta noe lenger tid i forhold til om arbeidene kunne gjøres sammenhengende. Ferdigstilling av ny, permanent rundkjøring forventes medio august 2015.

T-kryss i anleggsperioden

I anleggsperioden gjøres dagens rundkjøring om til et T-kryss, og vi ber alle trafikanter utvise hensyn ved passering og følge skilting på stedet. Vi minner samtidig om fartsgrense på 30 km/h i hele Sydhavna. Oslo Havn KF beklager de trafikale ulempene arbeidene påfører våre brukere.

For spørsmål om prosjektet, kontakt Erling Jenssen, tlf. 480 89 831, erling.jenssen@ohv.oslo.no

Permanent rundkjøring på Kongshavn

 Eiendomsdirektør Åsa Kihlander Nes (Oslo Havn) og daglig leder Harald Pedersen i KF Enreprenør AS har nettopp signert kontrakten for bygging av rundkjøring. Fra venstre bak: Øyvind Gladheim, prosjektleder KF Entreprenør AS, Erling Jenssen, prosjektleder Oslo Havn KF og John Grinde, anleggsleder KF Entreprenør AS (Foto: Christian Ruscetta)