Siste containerbåt til Ormsund

Siste containerbåt til Ormsund

Amerdijk ble siste containerbåt som losset og lastet containere på Ormsundterminalen. I fremtiden vil alle containerskip til Oslo anløpe Norges største containerterminal på Sjursøya.

Amerdijk kom fra Bremerhafen til Ormsund ved 16- tiden 3. desember med 64 containere om bord, og forlater Oslo samme kveld.

Containerterminalen på Ormsund vil gradvis tømmes for containere, og containerkranene vil flyttes over til Sjursøya eller avhendes i løpet av desember/ første halvdel av 2016.

Containerhåndteringen vil i fremtiden foregå lenger bort fra nabolaget på Bekkelaget og Ormsund enn i dag.  

Fortsatt havnedrift på Ormsund
Det vil fortsatt være havnedrift og håndtering av ulike typer gods på Ormsund i fremtiden, og vi jobber nå med å se på hvilke aktiviteter som er forenlig med lokaliseringen på Ormsund.

I reguleringsplanen for Sydhavna står det at det ikke skal være kranbasert containerhåndtering eller gjenvinningsterminal for skrap på Ormsund.

I Oslo startet den kranbaserte containerhåndteringen på nordre Sjursøykai i 1971. På Ormsund har det vært containerterminal siden 1982.

Fakta om den nye Sjursøya containerterminal:
Norges største containerterminal
137 dekar
Kapasitet: 300 000 / 350 000 TEU i 2015-2016 / 450 000 TEU (ferdig utbygd)
Kraner: Ved oppstart 4 containerkraner (SSG) og 8 stablekraner (RTG)
Operatør: Yilport