Starter riving av skur 82

Starter riving av skur 82

Som følge av at Felleskjøpet i 2014 avviklet sin virksomhet ved Oslo havn, er det besluttet å sanere skur 82, som tidligere inneholdt kunstgjødsellager og kontorer.

Bildet: Skur 82 (bygningen foran Norcem-siloen) var tidligere disponert av Felleskjøpet. Nå skal det rives.

Bygningsmassen er gammel og uegnet til videre/annen bruk. Rivingen er et ledd i den generelle fornyelsen av Nordre Sjursøykai, og frigjør areal til utviklingen av dette kaiavsnittet. Tidligere har også naboskurene 85 og 87 blitt revet.

Oppdraget er tildelt Norsk Sanerings Service AS, som blant annet stod for saneringen av Statoil Vest. Arbeidene ventes å komme i gang i løpet av kort tid, og er beregnet å vare i ca tre måneder.

Starter riving av skur 82

Bildet: Åsa Nes, eiendomssjef i Oslo Havn og Torbjørn Haugo, daglig leder i Norsk Sanerings Service, har inngått kontrakt om sanering

Tekst og foto: Christian Ruscetta