Varsel om kvelds- og nattarbeid

Varsel om kvelds- og nattarbeid

I forbindelse med byggingen av nytt Sydhavnakryss, skal det i påskeuken utføres rivningsarbeider av gamle Sjursøya bru samt andre arbeider i samme område.

Selve riveoperasjonen vil foregå i perioden tirsdag 31. mars til fredag 3. april 2015. Arbeidene med maskinell rivning vil foregå på dagtid, kveldstid og nattestid. AF-Gruppen forstår at dette kan være til sjenanse for naboer og omgivelser, og vil utføre arbeidene så skånsomt som mulig for å minimere støy. Bydelsoverlegen i Bydel Gamle Oslo/Ekeberg har gitt dispensasjon om kvelds,-og nattarbeid i perioden fra 31. mars til 3. april (støyforskriftenes §12 og §15 og forhåndsgodkjenning etter §14 i forskrift om begrensning av støy). AF-Gruppen setter stort fokus på utførelsesmetode og Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) under arbeidene, slik at arbeidet i minst mulig grad påvirker omgivelsene.

Arbeidene utføres av AF-Gruppen på oppdrag fra Statens Vegvesen.

Har du spørsmål knyttet til arbeidene, ta gjerne kontakt med: Jarle A. Kristoffersen, AF Gruppen, tlf.: 481 98 576 Kjetil Fløtre, Statens vegvesen, tlf.: 911 39 522

Har du spørsmål knyttet til støydispensasjonen kan du ta kontakt med Helseetaten på postmottak@hel.oslo.kommune.no , tlf 02180