Øker miljørabatten

Øker miljørabatten

Oslo Havn øker miljørabatten fra 40 til 50 % for å bidra til en enda mer miljøeffektiv sjøtransport. 2017-prisene i Oslo Havn økes ellers i gjennomsnitt med to prosent.

Oslo Havn innførte i 2010 som første havn i Europa miljørabatter som følger ESI-indeksen, og har praktisert dette i flere år. Miljørabatten premierer miljøeffektive skip som velger renere drivstoff, har miljøteknologi om bord og reduserer luftutslipp ved landligge.

Her er noen av endringene i Oslo Havns priser i 2017:

• Avfallsgebyr for cruiseskip økes med 5,7 % (fra kr 7,0 til 7,40 pr person) for å dekke inn driftskostnader knyttet til nytt mottaksanlegg for avløpsvann på Akershusstranda

• Passasjervederlag for utenrikspassasjerer og varevederlag prisjusteres ved at ordningen med rabatt for rettidig innrapportering fjernes. Prisene ved utfakturering vil dermed øke med tilnærmet 2 %.

• I kategorien Diverse tjenester, utleie av utstyr, etc. er det nødvendig med større prisøkninger for å dekke inn kostnader til oppgraderinger ved Oslo Havn KFs verksted og slipp på Sjursøya. Prisene for slippsetting økes med 100 %, mens andre priser i denne gruppen økes med 5,0 %.

• Miljørabatten er satt til 50 %

Fra og med 2017 vil ingen priser for utleie av fast eiendom bli publisert i Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF. Utleieprisene vil fastsettes i individuelle kontrakter og avtaler.

Se Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF 2017