Øvelse på Sjursøya

Øvelse på Sjursøya

Det vil pågå en øvelse på Sjursøya tirsdag kl.9-10. Nødetatene deltar og det kan bli trafikale utfordringer.

Deltakerne i øvelsen er industrivernet i Sydhavna, politiet, ambulansetjenesten og Oslo brann- og redningsetat.

Ved reelle hendelser eller andre forhold som gjør det nødvendig å avblåse/stanse øvelsen kontaktes Oslo Havn’s Trafikksentral på tlf: 917 99 900.

Trafikksentralen kommuniserer videre med øvingsleder.