Arealarbeider på containerterminalen

Arealarbeider på containerterminalen

Fra juni til november 2017 vil det pågå utbedringsarbeider av dekket på Yilport Oslos containerterminal på Sjursøya.

Arbeidene inne på terminalen utføres i blokkstableområdene vest for oljeterminalen. Her må det legges ny belegningsstein mm. for rette opp setningsskader som har oppstått etter 10 års drift. I tillegg skal det støpes betongfundamenter for stablekranene.

Arbeidene utføres av entreprenør Marthinsen & Duvholt AS. Arbeidstid vil hovedsakelig bli mellom kl 0700 – 1900 mandag til fredag.

Arbeidene vil ikke medføre støy- eller støvplager for våre naboer.

Henvendelser vedr. prosjektet eller dets gjennomføring kan rettes til Oslo Havn v Jarle Berger (M: 959 98 318, e-post: jarle.berger@ohv.oslo.no).

I uke 23 – 28 rettes henvendelser til Harald Wærstad (M: 905 28 155, e-post: harald.waerstad@ohv.oslo.no)