Byrådet styrker kampen mot sosial dumping

Byrådet styrker kampen mot sosial dumping

Byrådet har i dag sendt ut melding om sitt standpunkt og arbeid med å bekjempe sosial dumping.

Byrådet i Oslo sendte 1. september ut følgende pressemelding.