Flytting av nettstasjon på Ormsund

Flytting av nettstasjon på Ormsund

Arbeidet med å lage en ny nettstasjon starter opp i uke 39.

Dagens nettstasjon som forsyner terminalen med strøm må flyttes for å gi plass til det nye grøntområdet som etterhvert kommer på Ormsund.

Oslo Havn signerte 19. september 2017 kontrakt med HP Entreprenør AS.  Det er ventet at den nye stasjonen er på plass i desember.

Supplerende entreprise for hovedlavspentarbeider/hovedfordelinger (tavler) signeres i løpet av kort tid. Hafslund Nett AS leverer/monterer nye trafoer og høyspentarbeider tilknyttet disse.

All adkomst i anleggsarbeidet vil være via havneveien, og arbeidet vil pågå mandag til fredag kl.07-19.