Havnedirektør Anne Sigrid Hamran slutter i Oslo Havn KF

Fakta

Anne Sigrid Hamran forlater Oslo Havn etter nesten 15 år som havnedirektør i Oslo.

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran slutter i Oslo Havn KF

Anne Sigrid Hamran slutter i Oslo Havn KF og går videre til stillingen som mobilitetssjef i avdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Byrådet skal behandle ansettelsen 24. januar. Oslo kommune gjennomfører nå det grønne skiftet, og transport og miljø er sentrale fagområder for å klare det. Mobilitetssjefen vil lede en seksjon som bl.a. har ansvar for oppfølging av Fornebubanen, Oslopakke 3, Ruter AS, Oslo Sporveier AS og Oslo Vognselskap AS. Anne Sigrid Hamran har vært havnedirektør i Oslo Havn KF siden 1. november 2002.

- Jeg har hatt en veldig spennende tid i Oslo havn. Å bygge og utvikle havn er et arbeid som må gjøres fellesskap med havnas kunder, myndigheter, politikere og alle andre aktører i havna. Oslo Havn KF er en tverrfaglig og høykompetent organisasjon med mye energi.  Oslos beliggenhet muliggjør miljøvennlig transport av gods og vi har en havn for fremtiden. Havna er hjertet i byen – både som transportknutepunkt og som urban rekreasjon, sier Anne Sigrid Hamran.

Styreleder Roger Schjerva forstår at Hamran har søkt seg til nye utfordringer etter stor innsats i mange år, og mener at hennes kompetanse kommer til nytte for Oslo kommune videre. 
-    Hamran forlater en topp moderne og arealintensiv havn og en sjøfront som er blitt viktig og populær i Oslo. Jeg var med å ansette Hamran for 15 år siden og mange stusset på at vi ansatte en arkitekt i denne stillingen, men vi ønsket en havn som var en del av Fjordbyen, og det har vi fått,  sier Schjerva.

Kontakt:

Anne Sigrid Hamran mob 917 04 995

Pressebilder av Anne Sigrid Hamran