Husmoduler til Ormsund

Husmoduler til Ormsund

Det planlegges lossing av husmoduler på Ormsundterminalen i juli. Første båt losset husmoduler 11. juli.

Lossing av husmoduler på Ormsund i regi av speditør - og transportbedriften Norsteve er ledd i tilrettelegging for etablering av ny og hensiktsmessig havnedrift på Ormsundterminalen. Norsteve er i dag en av flere terminaloperatører på Filipstadkaia.

Husmoduler er bygningselementer i tre som koples sammen på byggeplassen på aktuell lokasjon.

De planlagte anløpene vil skje mandager på Ormsund Syd slik:

  • uke 28: 45 moduler til prosjekt Bo Klokt Averstadhagen, Kløfta
  • uke 29: 39 moduler til prosjekt Bo Klokt Averstadhagen, Kløfta
  • uke 30: 34 moduler til prosjekt Lørenskog Stasjonsby, Lørenskog

Lossingen vil skje ved hjelp av mobilkran; primært innenfor tidsrommet 07-19 samme dag båten anløper.

Uttransport til aktuell byggeplass er definert som spesialtransport og må derfor skje på kveld/natt mandag-fredag mellom 23-06; det vil ikke være transport på natt i helger. Transport til byggeplass gjennomføres ved hjelp av 6-10 spesialtransporter og skjer etter tillatelse fra, og i samarbeid med, politi og vegmyndigheter.

Terminaloperatøren og samarbeidspartnere har lang erfaring fra denne type operasjoner, og har som målsetning å gjennomføre lossing og uttransport til minst mulig sjenanse for omgivelser og andre veifarende.