Landstrøm på anbud

Landstrøm på anbud

Utenlandsfergene på Vippetangen skal få landstrøm. Anskaffelsen er ute på anbud med tilbudsfrist 27. november 2017.

Anskaffelse av landstrøm for utenlandsfergene på Vippetangen i Oslo er lagt ut på Doffin. Den er også delt interasjonalt på TED. Fristen for å levere tilbud er 27. november 2017.

God prosess
Vi er glade for en god prosess med markedet i forkant, med blant annet gjennomføring av dialogkonferanse 23. juni 2017. Alle de gode casene leverandørene ga oss har vært viktig i våre diskusjoner for å få laget en god kravspesifikasjon.

- Vi er godt fornøyd med at rederiene og de som skal bruke løsningen har engasjert seg, og gitt oss nyttig og viktig informasjon. Det hjelper oss i prosessen med å anskaffe et landstrømanlegg for fremtiden. Vi er spente på hvilke tilbud som kommer inn, og håper markedet kommer med fremtidsrettede og gode løsninger slik at vi kan redusere klimautslippene og bidra til bedre byluft i Oslo. Vi ønsker å ha en avtale på plass i løpet av 2017, sier miljøsjef Heidi Neilson.

Løsningen kravspesifikasjonen beskriver har tatt utgangspunkt i dagens skip. I tillegg er det lagt inn flere opsjoner for at vi på sikt kan tilby mer strøm til større ferger, mer strøm til el-kjeler og eventuelt batteri i framtiden. Vi ber også om opsjoner på å tilrettelegge for 60 Hz siden framtidens ferger kan være både 50 og 60 Hz.