Levere caseløsning om landstrøm?

Levere caseløsning om landstrøm?

Innleveringsfrist for case for landstrømsløsning er satt til den 14.08.2017 kl 16:00, og i den anledning ønsker Oslo havn og informere hvordan caset skal innleveres.

Innlevering av caset
Postadresse:                                          Gateadresse:
Oslo Havn KF                                         Akershusstranda 19 – skur 38
Postboks 230 Sentrum                           0150 OSLO
0103 OSLO                                                         

Dersom det levers pr post, så må minnepinne over all dokumentasjon også innleveres sammen med besvarelsen.

Merk! Kontortiden er mellom kl. 09.00 og kl. 15.00.
Oslo Havn KF har ingen betjent resepsjon. Hvis tilbudet leveres direkte til gateadressen har inngangsdøren et display, søk fram Bjørn Andre Jarli , innkjøp (tel:98070737) eller «leveranser»

Innlevering gjennom epost til  bjorn.jarli@ohv.oslo.no (Vedlegget kan ikke innholdet større fil en 35MB), www.filemail.com kan benyttes.

Veien videre
Oslo Havn ønsker og presisere formalitetene ved en dialogkonferanse og hvordan konkurransen vil foregå.

Caseløsning
Det er ikke satt noen vekterkriterier på case og alle case vil bli gjennomlest grundig av Oslo Havn. Dersom noe er uklart tar vi direkte kontakt for oppklarende spørsmål. 
Når alle case er gjennomgått, vil Oslo Havn lage et konkurransegrunnlag.

Konkurransegrunnlaget
Konkurransegrunnlaget lager vi ut fra de løsninger vi har mottatt i casene. I selve konkurransegrunnlaget blir vekterkriteriene opplyst for alle. Disse kriteriene avgjør hvem Oslo Havn velger og vinner slik konkurransen.

Opsjoner
Dersom Oslo Havn velger å ta med en eller flere opsjoner i konkurransen, og får inn tilbud på disse, kan Oslo Havn innløse disse dersom vi finner det formålstjenlig under bygging av landstrømanlegget og eller senere innenfor en anselig tid. 


Har du spørsmål ta kontakt:

Bjørn André Jarli
Innkjøpssjef
Økonomi og IT
Oslo Havn KF
Oslo kommune

Mobil: +47 980 707 37
Sentralbord: 21 80 21 80
www.oslohavn.no / www.oslo.kommune.no