Ny havnetariffavtale

Ny havnetariffavtale

Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport har blitt enige om ny havnetariffavtale.

Tariffavtalen, med navnet Havne & Terminaloverenskomsten gjelder for havnevirksomheter i offentlige og private havner, melder partene i en pressemelding. Den nye tariffavtalen vil erstatte dagens tariffavtaler innenfor havneområdene.

Den nye tariffavtalen gir like lønns- og arbeidsvilkår i terminalselskaper og for losse- og lastekontor, og omfatter både faste ansatte, innleide arbeidstakere, midlertidig ansatte og vikarer.

Tariffavtalen omfatter all virksomhet i havneområdene, og gir mulighet for arbeid 24 timer i døgnet, syv dager i ukene alle årets dager i forbindelse med skipsanløp.

Havne- og terminaloverenskomsten tar høyde for de føringer som er lagt gjennom de siste års rettsavgjørelser knyttet til losse- og lastearbeid. Den nye avtalen vil fortløpende bli tatt i bruk i avtalebedriftene, og de eksisterende havneoverenskomstene (Rammeavtalen, Sør-& Nord Norgeavtalen og Havneoverenskomsten ) vil utgå 31. mars 2018. Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport påpeker at den enighet som nå er oppnådd bidrar til å gjøre sjøtransport mer konkurransedyktig, og vil medvirke til mer miljøvennlig transport.

Ingen ILO- avklaring
Den nye avtalen sier ikke noe om hvordan ILO- konvensjon 137, som omhandler registrerte havnearbeideres fortrinnsrett til losse- og lastearbeid på havnene skal fortolkes. Partene mener at Norge har en forpliktelse overfor ILO, og at det er departementet som må ta stilling til hvordan den konvensjonen skal implementeres.