Ormsund buffersone heter nå Bekkelagsbadet

Ormsund buffersone heter nå Bekkelagsbadet

Nordstrand bydelsutvalg vedtok 11. mai navnet på den 20 mål store grøntområdet som Oslo havn planlegger på Ormsund.

Det er bydelen som har vedtaksmyndighet i saker som omhandler stedsnavn i bydelen. Bydelsdirektørens forslag var Bekkelagsparken, men et samlet bydelsutvalg sluttet opp om forslaget fra bydelens komité for Barn-, ungdom- og kultur (BUK).

Starter arbeidet til høsten
Oslo Havn skal i løpet av høsten starte arbeidet med å opparbeide grøntområdet ved badeplassen på Ormsund til en aktivitetspark. Her kommer det blant annet stupebrygge, utendørs treningspark, terrengsykkelbane og permanent dusj- og toalettbygg.