Ormsundveien 9 rives

Ormsundveien 9 rives

Oslo Havns tidligere distriktskontor rives for å gi plass til det nye grøntområdet, Bekkelagsbadet på Ormsund.

Rivearbeidet er ventet å ta tre uker, og vil etter planen være ferdig i midten av juni. Arbeidet med å lage buffersonen, Bekkelagsbadet starter høsten 2017.

Kildesortering
Entrepenør for rivejobben er AF Decom AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse for tiltaket er utarbeidet av Hjellnes Consult AS. Alt bygningsavfall kildesorteres og leveres til godkjent deponi. Mye møbler og inventar er gitt bort til bl.a. idrettslag og ideelle organisasjoner.

Bygningsmassen består av brakkemoduler over 2 etasjer på totalt 884 m2 BRA. Bygget er oppført ca. år 2000. Oslo Havn KF kjøpte bygget i 2004, som har huset flere havneaktører i tillegg til distriktskontoret for Sydhavna. Siste bruker var Yilport Oslo frem til høsten 2016.

Rivefaser og arbeidstid
Rivearbeidene skjer over en treukers periode;
• Uke 1 (22): innvendig manuell sanering og fjerning av bygningsdeler
• Uke 2/3 (23/24): maskinell riving av bygningskropp og fundament

Arbeidet vil pågå i tidsrommet mandag til fredag kl. 7-19. Noe støy må påregnes, men vi venter ikke at dette skal være spesielt støyende arbeid.

Etter endt arbeid planeres tomten i påvente av oppstart arbeider med buffersonen. Anleggsområdet er avsperret i hele perioden. All transport til/fra anlegget vil skje via Havneveien.

Kontakt: Erling Jenssen, Oslo Havn mob 480 89 831 erling.jenssen@ohv.oslo.no