Oslo Havn søker ny havnedirektør

Oslo Havn søker ny havnedirektør

Vil du lede Norges største havn mot ytterligere vekst og utvikling?

Vi tilbyr en svært spennende stilling for den som har stor handlekraft, og som samtidig forstår behovet for gode prosesser i grensesnittet mellom kommunalt eierskap, kommersielle behov og samfunnsutvikling. Havnedirektøren leder den daglige virksomheten og rapporterer til styret. 

Oslo Havn har ambisiøse mål og spennende utfordringer:
• Skape vekst i sjøtransporten og vinne markedsandeler fra vegtransport
• Transformere sentrale arealer i Oslos sjøfront til attraktive arealer i byutviklingssammenheng
• Sikre en god verdiutvikling av eiendomsmassen gjennom aktiv forvaltning og utvikling

Søk på stillingen innen 8. mai