Oslo Havn tar i bruk SELMA

Oslo Havn tar i bruk SELMA

Oslo kommunes system, Selma er landets mest avanserte overvåkingssystem mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet.

Oslo Havn er nå i ferd med å ta systemet i bruk  som gjør at en når som helst gå inn og sjekke alle som er på arbeid på våre byggeprosjekter.

Endringen i byggherreforskriften §15 gjør at det fra juli i år er lovpålagt med føring av elektroniske mannskapslister og registrering av lovpålagt HMS-kort. Vi er derfor pliktet til å registrere personell som er på våres prosjektet/kontrakter eller rammeavtale.

Både hovedleverandør og underleverandører identifiseres med detaljerte mannskapslister. Hver enkelt medarbeiders fagkompetanse kan sjekkes, og det går frem blant annet hvilket hovedspråk vedkommende snakker og hvor lenge personen har vært i yrket.

Oslo kommune lanserte i  mai i år Oslomodellen – et relativt omfattende sett av strenge krav og regler for kommunens innkjøpere og leverandører.

Formålet er å motvirke skatteunndragelser og utnyttelse av arbeidstakere, øke lærlingeandelen, sikre fast ansettelse, øke bruken av fagutdannet arbeidskraft, og i det hele tatt medvirke til et bærekraftig og seriøst arbeidsliv med like konkurransevilkår og folk som lønnes skikkelig for jobben sin.