Oslos havnehistorie mellom permene

Fakta

Oslo havns historiebøker kan kjøpes i bokhandelen.

Oslo Havns historie for tidsrommet inntil 1954 - Yngvar Kjeldstrup

Oslo Havns historie for tidsrommet 1955 - 2016 - Magne Løvhaug

Oslos havnehistorie mellom permene

Oslo havns historie er samlet i to bøker.

Oslo havn har vært i kontinuerlig endring fra den ble etablert, og de to bøkene beskriver utviklingen i Norges største havn, med et rikt bildemateriale.  

Den ene boken samler Oslo havns historie frem til 1954, og er ført i pennen av Yngvar Kjeldsrup som var sjef for havnevirksomheten frem til 1955.  Boka kom første gang ut i 1962, men er nå kommet i ny drakt.

Oslo Havns nyere historie fra 1955 til 2016, er samlet i bok to, og er skrevet av tidligere ass. havnedirektør, Magne Løvhaug.
I boken kan man lese hvordan havnedriften i Oslo har endret seg i takt med resten av samfunnet,  påvirket av utviklingen innen økonomi, teknologi, infrastruktur og politikk. De siste tiårene har Oslos sjøside gjennomgått en enorm utvikling, og det er særlig to forhold som har påvirket endringene - fraflytting av sentrale havnerområdet til fordel for byutvikling, og hensyn til klima og miljø som tilsier at mest mulig av godstrafikken må fraktes sjøveien fremfor på landeveien.

Bøkene kan kjøpes i bokhandelen.

Oslos havnehistorie mellom permene

Fungerende havnedirektør Åsa Nes, styreleder Roger Schjerva og tidligere havnedirektør Anne Sigrid Hamran er godt fornøyd med boka som beskriver havnas nyere historie.
Foto: André Hagen, Havnemagasinet

Oslos havnehistorie mellom permene

Magne Løvhaug, tidligere ass. havnedirektør og økonomisjef i Oslo Havn har ført den nye historieboka i pennen. Med seg har han blant annet fått hjelp fra Per Øivind Halvorsen og Per Gisle Rekdal.