Rådhusbrygge 2 ferdig til høsten

Rådhusbrygge 2 ferdig til høsten

Til høsten vil den rundt hundre år gamle brygga fremstå i helt ny drakt etter en omfattende oppgradering.

Brygga får da tilbake sitt opprinnelig utseende, med brostein i buemønster, i tillegg til at det lages tredekke i midten av brygga. Skuret på brygga bygges om for å gi plass til lager for charterbåtene, og på sikt et nytt serveringssted.

Benker og brygge av glass
Rådhusbrygge 2 fra begynnelsen av 1900- tallet var i dårlig forfatning. Hele bærekonstruksjonene over vannflaten er rehabilitert og bygges opp igjen i stål og betong. Ny infrastruktur med vann og strøm til båtene legges i bakken. På brygga vil det settes opp benker og et nettingfelt som folk kan slappe av i.  Et felt av brygga vil lages i glass som gir mulighet for å titte ned og få med seg livet på sjøbunnen under brygga. 

Forsinket
Oppgraderingen av Rådhusbrygge 2 er ventet å være  ferdig til høsten, noen måneder etter planen. Prosjektet er blitt forsinket og dyrere enn forventet fordi en måtte skifte ut hele bærekonstruksjonen, og at en fant forurensede fyllmasser som måtte skiftes ut og håndteres på en forsvarlig måte, som ikke ble avdekket av grunnundersøkelsene. I tillegg har det oppstått behov for å etablere nye fortøyningspunkter på brygga.

Arbeidet utføres av ALTI Bygg & Anlegg. Hele oppgraderingen vil koste ca. 32 millioner kroner.