Restaurerer havneskur i Oslos maritime kulturhavn

Restaurerer havneskur i Oslos maritime kulturhavn

Skur 29 på Nordre Akershuskai som huser senter for maritimt kultur- og vernearbeid skal oppgraderes.

Arbeidet starter i uke 48/49, og er ventet å være ferdig til sommeren 2018. 

- Den maritime kulturhavna i Oslo har en viktig oppgave i å ta vare på og formidle vår maritime kulturarv og kysthistorie. Restaureringen av det sentralt plasserte havneskuret er en del av havnas bidrag til å ta vare på byens havnehistorie. Vi ønsker en levende byhavn og havnepromenade som også viser Oslo som en sjøfarts- og kystby, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Oslo Maritime Kulturhavn (OMK) som disponerer skuret er en paraplyforening for en rekke organisasjoner som arbeider med museumshavn for verneverdige båter og maritimt kultur- og vernearbeid i Oslo. OMK har hatt sitt senter på Nordre Akershuskai i en årrekke.

- Vi ser frem til å flytte inn i et nyrestaurert skur, og fortsette vår jobb med å ta vare på og vise frem kystkulturen for byens befolkning, sier Yngve Steinar Konglevoll, styreleder i Oslo Maritime Kulturhavn.

Tidligere vareskur
Skur 29 fra 1949 ble oppført som vareskur for lokal- og kysttrafikken. Skuret har en grunnflate på 227 m2 og er bygget i betong. Det arkitekttegnede skuret har ikke vernestatus, men er i praksis underlagt sterke føringer fra Byantikvaren i Oslo. Det beskrives i Oslo Havns kulturminneplan som "interessant». Skuret har et enkelt og funksjonelt arkitektonisk uttrykk og høy grad av autensitet. Originale porter, dører og detaljer er tatt vare på og bevart. 

Restaurerer havneskur i Oslos maritime kulturhavn

Blir ny. Det nyrestaurerte skuret vil få et mer åpent uttrykk, der en gjenåpner gamle porter som vil få skyvedører i glass.  

Forsamlingsdel, møterom og verksted
Skur 29 vil inneholde en forsamlingsdel som kan leies ut, kontor og møterom i en fleksibel løsning samt en lager- /verksteddel. Areal og volum blir omdisponert til framtidsrettet og fleksibel bruk. Ny disponering av arealene i skuret er gjort i tett samarbeid med OMK med tilpasning til foreningens behov. Samtidig har arealene en generalitet i forhold til ulik type bruk. Bygget blir oppgradert med tilnærming til dagens bygnings- og tekniske lovkrav.

Oslo Havn KF signerte 22. november kontrakt med KF Entreprenør AS, som er generalentrepenør.  Arkitekt er Kristin Jarmund Arkitekter AS og rådgivende ingeniører er Sweco Norge AS. Rådgiver i forhold til restaureringsarbeider har vært Audum Prosjekt. Byggeledelse har Øyvind Moen AS.
Hele rehabiliteringen er ventet å koste rundt 15 millioner kroner totalt, med en entreprisekostnad på 10,7 millioner kroner.

Restaureringen av skuret vil også fungere som et testprosjekt for gjennomføring av bygningsmessige og tekniske løsninger som kan være overførbare til resten av skurene langs Akershusstranda.