Roser Oslo Havns miljøarbeid

Roser Oslo Havns miljøarbeid

Fornyet sertifikat for god miljøledelse viser at Oslo Havn holder høy miljøstandard.

Virksomheten har fått fornyet godkjenning etter miljøstandarden ISO 14001:2004.
 
- Vi har gjennomgått alle deler av virksomheten for å redusere utslipp til luft og vann. Vi holder havna ren og ryddig. Vi sørger for miljøvennlig og effektiv frakt av gods sjøveien til Oslo og Østlandsområdet,  fremfor mindre klimavennlig veitransport. For meg er det viktig at havna er en sentral del av byens klimasatsing og det grønne skiftet, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.
 
Oslo Havn KF ble  27. og 28. september godkjent uten avvik  av Teknologisk Institutt,  og miljøsertifisert etter 14001:2004 standarden. Havna har også lagt grunnlaget for å bli oppgradert etter den nye standarden 14001:2015.
 
På vei til ny standard
Revisjonen av Oslo Havns drift, rutiner og styringssystemer viser høy miljøstandard. Miljøarbeidet ledes på en helhetlig måte, og er en naturlig del av virksomhetens øvrige strategi.
 
- Det betyr at Oslo Havn også er på vei til å bli sertifisert til den nye ISO 14001:2015 standarden,  som en de første av norske havner. Suksessfaktoren er at miljøarbeidet er forankret i ledelsen og at vi jobber godt med operatørene i havna, sier Heidi Neilson.
 
Berømmes for miljøfokus
Revisjonen berømmer havna for en rekke miljøtiltak, blant annet planer om etablering av landstrøm til ferger, og avløpsløsning for cruiseskip.  Revisjonen roser også Oslo Havn  for sitt arbeid for å redusere utslipp til luft, vann og grunn,  samt å redusere havnas påvirkning på naboer.  Revisor var imponert over hvordan Oslo Havns klimastrategi formidler at vi hver dag kutter klimagassutslipp når vi sørger for at gods kommer sjøveien. Oslo Havn har en god miljøpolitikk, og arbeider aktivt med kundene og operatørene med planlegging og gjennomføring av havneaktivitetene. 
 
Oslo Havn var første miljøsertifiserte havn i Norge, og har vært ISO 14001 sertifisert siden 2001.