Sammen mot sosial dumping

Sammen mot sosial dumping

Oslo Havn og Byrådet i Oslo står sammen i arbeidet mot sosial dumping.

Med ønske om en god og åpen dialog inviterte byrådsleder Raymond Johansen og byråd for næring og eierskap Geir Lippestad, aktører tilknyttet havnevirksomheten til dialogmøte fredag 13. oktober.

- Byrådet jobber aktivt for å forhindre sosial dumping. Formålet med møtet er å forebygge sosial dumping i Oslo havn, sa Raymond Johansen.

Geir Lippestad viste til påstander om sosial dumping i havna. Sjøfolk skal ha utført losse- og laste arbeid og ILO konvensjon 137 skal være brutt.
 
- Jeg ber om at vi sammen melder fra ved mistanke om sosial dumping. Vi ønsker et seriøst arbeidsliv, og forventer at alle aktører i havna ønsker det samme. Derfor må vi ha en god og åpen dialog om hvordan vi kan forhindre sosial dumping.

Klare forventninger
De fleste aktørene i havna er leietakere eller kunder av Oslo Havn KF.

- Leietakere som ikke følger lover og regler kan risikere å miste leiekontrakten sin. Vi forventer at aktører i havna ikke bruker sjøfolk til losse- og lastearbeid uten avtale med Sjømannsforbundet. Ved mistanke om sosial dumping, oppfordrer vi alle til å melde fra til Sjøfartsdirektoratet, sa Roger Schjerva, styreformann i Oslo Havn KF.

Han poengterte at styret i Oslo Havn KF har vedtatt at ILO konvensjon 137 skal følges, men at det finnes rom for ulike tolkninger av konvensjonen. Det er statens oppgave å redegjøre for hvordan konvensjonen skal implementeres i Norge.

ILO konvensjon 137 omhandler hvordan losse- og lasteoppgaver i havnene skal organiseres. Havnearbeiderne er ikke ansatt i Oslo Havn KF, men har sitt eget bemanningsbyrå.

Den Internasjonale Transportarbeiderkomiteens koordinasjonskomite i Norge vedtok mandag 16. oktober å erklære Oslo Havn for bekvemmelighetshavn. Til dette sier styreformann Roger Schjerva i Oslo Havn KF at det er totalt urimelig, ettersom Oslo Havn og Oslo kommune bruker de virkemidler de rår over for å motvirke sosial dumping.

Bilde: Byrådsleder Raymond Johansen og havnestyrets leder Roger Schjerva under møtet med aktørene i Oslo havn.