Siste reis for gamle containerkraner

Siste reis for gamle containerkraner

To av de eldste containerkranene på Ormsund og Sjursøya har løftet sine siste containere og skal hugges opp til gjenvinning.

De to kranene har lastet og losset tusenvis av containere fylt av varer og gods siden de kom til Oslo havn på 80- tallet. Demonteringen gjøres av Norsk Sanerings Service, og arbeidet ventes å ta ca. 8 uker.

Deles opp og smeltes om til nytt liv
Først ut er kran 507 (bygget i 1988) på Ormsund, der arbeidet startet opp denne uke. Deretter står kran 505 fra 1982 på Sjursøya for tur, hvor kranen etterhvert vil flyttes over til Ormsund for siste demontering der.  

Kranene deles opp i mindre deler ved hjelp av mobilkraner på land. Det er ikke få kilo kran som skal demonteres, hver kran veier over 700 tonn. I midten av mars ankommer en stor flytekran som vil demontere større elementer, før krandelene skipes ut med båt fra gjenvinningsterminalen på Grønlia til smelteverket Celca i Mo i Rana for omsmelting og gjenbruk i armeringsstål og andre stålprodukter. Kabler og edlere metaller plukkes også ut , slik at opptil 99 % av kranene gjenbrukes. ​

Siste reis for gamle containerkraner

Havnehistorie. Kran 507 har stått uvirksom det siste året, men har løftet containere i land i Oslo havn siden 1988. Krana som nå forsvinner bit for bit er siste rest av containertrafikken som foregikk på Ormsund fra 1982 til desember 2015.  

Siste reis for gamle containerkraner

Kran 505  (nummer tre fra venstre ) har lastet og losset sine siste containere, og vil snart forsvinne fra Sjursøya og Oslos skyline.


 

Siste reis for gamle containerkraner


Containerterminalen Yilport Oslo har i dag moderne container- og stablekraner som både er spesielt fargesatte og som er blant verdens mest moderne elektriske, stillegående nullutslippskraner. Foto: Øyvind Martinsen