Snart myldrende liv på Ormsund

Snart myldrende liv på Ormsund

Planen for grøntområdet ved Ormsund er så godt som klar. Stupebrygge, utendørs treningspark og terrengsykkelbane er noe av det som kommer.

Oslo Havn har fått bistand fra bar bakke landskapsarkitekter as til å omsette de gode innspillene fra aktivitetsdagen og innkomne tilbakemeldinger. Det nye grøntområdet på Ormsund vil bli frodig anlegg med et mangfold av frilufts – og aktivitetstilbud. Planlagt oppstart er høsten 2017.

Stupebrygge, dusj og toalett og treningspark
Badebrygga flyttes noe utover og utvides både i lengde og bredde for å unngå hopping og stuping på steiner langs fyllingskanten. Det blir også muligheter for spretne hopp fra stupebrygga, intense sandvolleyballkamper og grilling. Nytt permanent dusj- og toalettbygg kommer også på plass.

Trafoen som i dag står ved grenselinja til terminalområdet, vil bli flyttet helt ut av grøntområdet. I stedet bygger vi et lekent parkour-anlegg for små og store. Og der hvor brakkebygget i Ormsundveien 9 ligger i dag, planlegges det for en BMX-bane i grus.

Planlagt oppstart i høst
Framdriftsplanen legger opp til at brakkebygget vil bli revet i løpet av mai. Om rammesøknaden går i orden, planlegges det for anleggsstart rett over sommerferien, med oppstart nord i grøntområdet.

Navneforslag
Det har kommet inn flere navneforslag, bl.a Mailand, Skakkeberget, Ormsundenga og Bekkelagsstranda. Oslo Havn har sendt navneforslagene videre til Bydel Nordstrand som vil behandle endelig navnsetting på Ormsunds nye aktivitetsområde.

Ved eventuelle tilbakemelding - kontakt: kjersti@barbakke.no

Her er foreløpig illustrasjonsplan for Ormsund grøntområde - i pdf- format.Snart myldrende liv på Ormsund