Tar grep mot sosial dumping

Tar grep mot sosial dumping

Oslo Havn jobber aktivt for å forhindre sosial dumping i havna.

- Operatører som ikke retter seg etter gjeldende lover og regler risikerer å ikke få fornyet leiekontrakt, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Skal følge lover og regler

En representant fra Den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF) har rapportert at det er benyttet båtmannskap ved lossing av et båtanløp i Oslo havn. Mannskapet skal ikke ha fått betalt for arbeidet. Det kan være et brudd på gjeldende regelverk og klassifiseres i tilfelle som sosial dumping.

-  Hvis det stemmer at  mannskap ikke blir kompensert for arbeid, anser vi det som svært alvorlig. Oslo Havn forutsetter i sine avtaler med operatører og leietakere at gjeldende lover og regler følges. Det har operatøren av dette båtanløpet fått klar beskjed om. Oslo Havn har også bedt om svar fra rederiet om hvilke tiltak det vil iverksette for å unngå manglende kompensering av arbeid ved fremtidige anløp. Samtidig vurderer Oslo Havn fortløpende leieavtalene. Ved mistanke vil Oslo Havn aktivt innhente nødvendig informasjon, og ta nødvendige grep for å forhindre sosial dumping i fremtiden. Det gjør vi uavhengig av hva ITFs koordineringskomite velger å gjøre, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Vil ha ordnede forhold

Oslo Havn er ikke part, og tar ikke del i losse- og lastearbeidet i havna.

-   Men Oslo Havn har formidlet til alle berørte parter som opererer i havna at sosial dumping ikke skal forekomme.
Vi oppfordrer alle til å melde om brudd på gjeldende regelverk direkte til Sjøfartdirektoratet, som er ansvarlig myndighetsorgan, sier havnedirektøren.

Oslo Havn ønsker også en dialog med Sjøfartsdirektoratet om Oslo Havns rolle, og hva direktoratet foretar seg. Oslo Havn har avholdt møter med ITF for å avstemme Oslo Havns rolle.