Rehabilitering av Akershusutstikkeren

Rehabilitering av Akershusutstikkeren

Innledende arbeid med å lage støttefylling i sjøen er i gang.

Rehabiliteringen skjer i to faser. I første omgang legges det ut steinfylling rundt og delvis inn under kaikant for å stabilisere konstruksjonen. Utleggingen forventes å være sluttført slutten av juni.

Arbeidene vil hovedsakelig foregå på sjøen slik at dette ikke vil ha konsekvenser for restaurantdrift og virksomhet på området.

Politibrygga og båtene er flyttet. Skoleskipet Christian Radich og charterbåter som vanligvis ligger til kai her har fått ny kaiplass mens arbeidet foregår.

HAV har engasjert Alti Bygg og Anlegg AS som hovedentreprenør. Agder Marine AS er underentreprenør. Olav Olsen AS og Sweco Norge AS på henholdsvis prosjekterings- og byggeledelse.

Nytt kaidekke
Selve rehabiliteringsarbeidet i form av ny spunt, vann- og elektriske arbeider og nytt kaidekke planlegges utført i en egen entreprise med oppstart januar 2019. Dette for å unngå arbeider i sommerhalvåret når trafikken er størst.

Når rehabiliteringen av utstikkeren er fullført, fjernes støttefyllingen slik at utstikkeren igjen kan motta båtanløp.