Høring - fart og orden i Oslo havn

Høring - fart og orden i Oslo havn

Oslo Havn KF foreslår å utvide maksfarten på fem knop til å gjelde 200 meter fra land, holmer og synlige skjær.

06.07.2018

Samtidig foreslås det at 25 knop er høyeste tillatte hastighet i øvrige deler av Oslos sjøområde. Dette kommer frem i høring og offentlig ettersyn om ny forskrift om fartsbegrensning i Oslo kommunes sjøområde, samt ny forskrift om bruk av og orden i kommunens havner og farvann. Frist for innspill er 3. oktober 2018.

Av sikkerhetsmessige årsaker foreslås det noen begrensinger i indre havn. Bading skal forbys nær rutegående ferger og annen nyttetrafikk. Lystfartøy og åpne båter må holde seg unna større fartøy, rutegående ferger og annen nyttetrafikk. I indre havn legges det også begrensinger for dykking.

Se vedlegg med høringsnotat, høring om fartsforskrift og ordensforskrift, samt høringsliste.