Oslo er en attraktiv cruisedestinasjon

Oslo er en attraktiv cruisedestinasjon

Oslo er igjen på vei opp som attraktiv cruisedestinasjon.

- Vi ser resultater av målrettet jobbing for å få flere cruisebåter til hovedstaden, forteller havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Han mener økt cruisetrafikk er svært positivt for byens reise- og næringsliv, samt for Oslo Havn KF. Sistnevnte har inngått samarbeid med Visit Oslo for å finansiere en stilling med mål om å revitalisere Oslo som cruisedestinasjon. Satsingen skjer i nært samarbeid med prosjektpartnerne og det lokale reise- og næringslivet.
Oslo skal være en naturlig anløpshavn for cruisebåter som seiler videre til Vestlandsfjordene, og for skip som seiler til de baltiske landene. Byen har også et stort potensiale for cruisereiser som starter og slutter i Oslo.

Spennende by
- Oslo er en spennende by med en fantastisk innseiling, ei vakker havn og et vidt spekter av attraksjoner.  Byen har mange kulturtilbud for cruiseturistene. Hovedstaden kan definitivt ta opp konkurransen med Vestlandet, hevder havnedirektøren.
Vestlandet mottar 70 prosent av alle cruiseanløp, og har hatt en sterk økning i antall cruisepassasjerer. Samtidig har antall cruisepassasjerer til Oslo gått ned siden toppåret i 2011. Nå snur trenden, med en svak oppgang siden 2016.

Tilpasser seg miljøkrav
- Jeg har store ambisjoner for Oslo som cruisedestinasjon i årene fremover. Samtidig er jeg glad for at cruisenæringen i ferd med å tilpasse seg nye miljøkrav, sier Ingvar M. Mathisen. 77 nye skip bygges eller er planlagt bygd innen 2025. Nye skip blir mer miljøvennlige, med redusert drivstoff og lavere utslipp.

- Ny miljøteknologi er lønnsom for næringen. I fremtiden vil de mest miljøvennlige skipene få økonomiske fordeler når de ligger til kai, forteller havnedirektøren.

I høst ble de største cruisehavnene i Norge enige om modellen «Environmental Port Index» (EPI). Målet er å koble skipenes miljøpåvirkning til kostnadene ved å ligge til kai. De mest miljøvennlige skipene skal betale minst. Havnene jobber nå videre med modellen, for å beregne påvirkningen på cruisenæringen. Det er også et mål at cruisenæringen selv viser mer åpenhet, og i større grad synliggjør tiltak for å redusere miljøutslipp. 
- Oslo ønsker å tiltrekke seg verdens mest miljøvennlige cruiseskip, avslutter havnedirektøren entusiastisk.

Oslo er en attraktiv cruisedestinasjon


Havnedirektør Ingvar M. Mathisen ønsker flere cruiseturister til Oslo.