Grønn teknologi mot plast i Oslofjorden

Grønn teknologi mot plast i Oslofjorden

Her er en kort presentasjon av noen av miljøproduktene som skal hjelpe oss med å holde havneområdene og havnebassengene rene.

Oslo Havn satser på en hel rekke nye innovasjoner innen søppelhåndtering og tiltak mot plast i havet. Noen innretninger er allerede i bruk, og noen er fortsatt i utvikling. Oslo Havn bidrar med finansiering og utprøving av utstyret.

Edvin Kongsten Wibetoe er overingeniør i Oslo Havn KF og har oversikt over eksisterende og kommende tekniske løsninger i havna.

– Jeg mener at Oslo Havn skal være i forkant av utviklingen, og at vi skal ta i bruk og være med på å utvikle innretninger som sørger for at mindre avfall havner i sjøen. Det som allerede er i sjøen, bør samles opp på en mest mulig effektiv måte. I dag har vi flere tiltak både på sjø og land som bidrar til dette, sier Edvin Kongsten Wibetoe

Grønn teknologi mot plast i Oslofjorden

Bilde: Overingeniør i Oslo Havn Edvin Kongsten Wibetoe. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

 

1. Trash Trawl

Dette er en innretning som samler opp søppel som kommer flytende i elveløpene. Med noen lange lenser, inspirert fra oljevern, ledes søppelet som kommer flytende inn til siden. Der fanges søppelet opp og føres videre til et nett. Søppelet blir så hengende fast, og sekken må tømmes med jevne mellomrom.
Konstruksjonen er enkel, og Bymiljøetaten i Oslo er den første som tar i bruk søppelsamleren. 

Grønn teknologi mot plast i Oslofjorden


Bilde: Lensene leder søppelet til den ene siden av elven. Der blir søppelet fanget opp av et nett. Lensene er inspirert fra oljevern Foto: Marthe Landsem

 

Grønn teknologi mot plast i Oslofjorden

Bilde: Søppelet fra elveløpet blir ført via lenser og til slutt samlet i et nett. Foto: Spill Tech

Grønn teknologi mot plast i Oslofjorden

Bilde: Trash Trawl er fortiden i bruk på begge sider av Vaterlandsbrua på Grønland i Oslo, og forhindrer søppelet som havnet i Akerselva i å drive videre ut i fjorden. Foto: Marthe Landsem

 Her er Bymiljøetatens film om Trash Trawl

 

2. PORT BIN XL

Denne ser ut som en stor basketballkurv når den heves over vann. Den er konstruert med en pumpe i bunnen som hele tiden suger vann igjennom. Det som kommer i nærheten blir sugd ned i et nett. Vannet går gjennom sekken, men søppelet blir igjen. Når den blir full, tømmes sekken.  Port Bin settes gjerne opp i bynære havnebasseng for å fange søppelet før det synker til bunns. Oslo Havn er pilotkunde for Spill Tech som har utviklet innretningen.

Se film som viser hvordan Port Bin XL fungerer

 


 

Grønn teknologi mot plast i Oslofjorden

Bilde: Denne gangen var det ikke den store fangsten av søppel, men noe plast har samlet seg i nettet sammen med blader og pinner. Foto: Marthe Landsem


 

Grønn teknologi mot plast i Oslofjorden

Bilde: Driftstekniker Steven Dahl er i gang for å sjekke om det er på tide med tømming av Port Bin.

Grønn teknologi mot plast i Oslofjorden

Bilde: Slik ser Port Bin XL ut når nettet er under vann. Foto: Spill Tech

 2b. Port Bin Fixed - Den originale  

Grunnen til at Port Bin XL ble utviklet var forgjengeren «Port Bin» - den mindre varianten som viste seg å være veldig effektiv. Den rommer bare 30 liter og stikker ikke så dypt ned, slik at vi den er mulig å plassere der det er grunt, men den er på ingen måte en dårligere versjon. Den kan derimot være mer hendig i områder hvor det ikke er så mye plass til rådighet. Oslo Havn har i dag to stykk Port Bin liggende ved Rådhusbryggene i byhavna. Den fungerer bra i områder hvor Port Bin XL blir for stor å håndtere

Grønn teknologi mot plast i Oslofjorden

Bilde: Port Bin - den originale. Her viser Edvin Kongsten Wibetoe tømming av vannsøplekassen som ligger ute ved Rådhusplassen.  Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

 

3. Søppelsugeren Sidewalk Swiper

Sidewalk Swiper er en robot som kan assosieres med en støvsuger slik vi kjenner den når vi drar etter oss en maskin med en slange. Denne er riktig nok større, og for at den som betjener den skal få en så effektiv og hensiktsmessig bruk av den som mulig, er søppelsugeren laget slik at den fotfølger deg uten at du trenger å dra den etter deg.

Fysikk og helse

Det kan være anstrengende å holde inne en hendel med hånden over lang tid. Det vet alle som har håndtert en kantklipper, høyttrykksspyler eller andre håndttaksbaserte apparater på hjemmebane. En av de store fordelene med denne er altså at den er mer ergonomisk fordi operatøren har armene fri, og unngår klypebevegelse i hånden.

Denne finnes også med en vaskefunksjon som kan vaske vekk søl og annet størknet griseri som kan ha satt seg fast i underlaget. Den kan samle opp flere sigarettsneiper på mye kortere tid enn en klassisk søppelklype.

 

Grønn teknologi mot plast i Oslofjorden

Bilde: «På plass!» Denne søppelsugeren fotfølger operatøren slik at han kan konsentrere seg om å peke sugerøret mot søppelet. Foto: Youtube/ Central Cleaning Supplies

 

4. Clean Sea Robot - Utviklingsprosjekt

Dette kan bli sjøveiens feiebil. - En robot som kjører rundt i havnebassenget og suger opp flytende rask på overflaten. Dette er en innretning Oslo Havn er med på å utvikle, og det er utsikter til at vi skal få være med å testkjøre og evaluere den, for tilslutt å forhåpentligvis sette den i full drift i fremtiden. Målet er at den skal kunne kjøre helt av seg selv, fange søppel og tømme innholdet når den er full.

 

Grønn teknologi mot plast i Oslofjorden


 
5. Undervannsdroner

Undervannsdroner har flere bruksområder. Den kan erstatte en dykker når områder under vann skal undersøkes. Dronen er utstyrt med en klo som kan fiske opp eller flytte på gjenstander der det er for dypt eller vanskelig å komme til på annet vis. Dronene har kamera og kan gjøre det enklere å befare for eksempel under bryggene. 

 

Grønn teknologi mot plast i Oslofjorden

Bilde: Undervannsdrone klar for oppdrag. Foto: Marthe Landsem

Grønn teknologi mot plast i Oslofjorden


 
Bilde: Monitoren viser hva dronen «ser». Driftstekniker Odin Kjønaas styrer dronen fra Oslo Havns arbeidsbåt "Hauk". Foto: Marthe Landsem

Grønn teknologi mot plast i Oslofjorden

Bilde: På Undervanndronens display kan vi se at dronen er utstyrt med en klype som kan plukke opp gjenstander fra havets bunn. Foto: Marthe Landsem

Grønn teknologi mot plast i Oslofjorden

Bilde: Problemet funnet: Plast i propellen. En typisk observasjon en undervannsdrone kan bidra med Foto: Dronebilde/ Oslo Havn

Grønn teknologi mot plast i Oslofjorden


 
Bilde: Fjernstyring av undervannsdrone. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

 

 


6. Panteflaskeholder

En sympatisk liten smarting som skal være med på å bidra til at panten blir tatt vare på av de som faktisk vil ha den. Nå kan de som vil bli kvitt brusflaska si sette den i flaskeholderen fritt tilgjengelig til den som ønsker å benytte seg av pant.  Dette er også et fint tiltak for å oppfordre til gjenbruk uten søppelrot på gata, og å minimere stigmaet det kan være å rote nedi søplebøtter for dem som føler seg tvunget til det i samfunnet vårt.

Grønn teknologi mot plast i Oslofjorden

 

Grønn teknologi mot plast i Oslofjorden

 

Grønn teknologi mot plast i Oslofjorden

 

7. Pelikan:

Hver dag er Havneoppsynet på vannet for å se til at havnetrafikken går som den skal, men de har også ansvar for å rydde fjorden for søppel. I 30 år har den spesialdesignede miljøbåten Pelikan plukket opp mange tonn søppel i året med sin unike søppelskuff. Nå skal Pelikan bli helelektrisk, og i desember kan Oslo smykke seg med verden mest mest miljøvennlige havnebåt. Den elektriske arbeidsbåten blir nå utstyrt med en ekstra kran og gripefunksjon for å plukke opp større objekter, og vinger foran for å kunne samle søppel fra et større område. Til forskjell fra Pelikan, den eldre, skal nybåten også ha dynamisk posisjonering – en metode for å holde båten i samme posisjon uten bruk av anker. Fartøyet bygges av Grovfjord Mekaniske Verkstad og levering av den nye Pelikan vil skje desember 2019.


 

Grønn teknologi mot plast i Oslofjorden

Bilde: Snart kommer en ny og elektrifisert Pelikan arbeidsbåt til Havna. Foto: Oslo Havn

Victoria Marie Evensen blir ny nærings- og eierskapsbyråd i Oslo

Victoria Marie Evensen blir ny nærings- og eierskapsbyråd i Oslo

.2019

Byrådsleder Raymond Johansen gjør endring i antall byråder fra åtte til ni og justerer byrådets sammensetning og ansvarsfordeling.

Cruisebransjen og havnene staker ut veien mot null utslipp

Cruisebransjen og havnene staker ut veien mot null utslipp

.2019

Cruisebransjen og havnene møttes i Oslo for å diskutere hvordan bransjen kan bli utslippsfri. Konferansen «GreenPort Cruise and Congress» samlet deltakere fra tre verdensdeler 16. – 18. oktober.

Bellona utfordrer cruisebransjen på miljøkonferanse

Bellona utfordrer cruisebransjen på miljøkonferanse

.2019

Hvordan svarer cruisebransjen på Norges ambisiøse klimamål? Bellona leder debatten på GreenPort Cruise & Congress 16- 18.oktober.

Det grønne skiftet må lønne seg

Det grønne skiftet må lønne seg

.2019

Miljøorganisasjonen Zero ser positiv vilje til å velge utslippsfrie løsninger innen cruise og shipping. Det må lønne seg å velge nullutslipp. Zero deltar på miljøkonferansen GreenPort Cruise and Congress i Oslo 16- 18 oktober.

Mellomlagring av flytende CO2 på Kneppeskjæret i boks

Mellomlagring av flytende CO2 på Kneppeskjæret i boks

Oslo Havn KF og Fortum Oslo Varme AS signerte mandag en avtale om etablering av mellomlager for flytende CO2 på Sydhavna. Herfra skal CO2 fra energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud sendes videre for permanent lagring under havbunnen. Avtalen er et viktig steg videre for realiseringen av Oslos CO2-fangstprosjekt.

Fra venstre; Havnedirektør Ingvar Mathisen, Oslo Havn, Liv Monica Stubholt, styreleder Fortum Oslo Varme, Marthe Scharning Lund, byråd for næring og eierskap, Oslo kommune, Roger Schjerva, styreleder Oslo Havn, og Eirik F Tandberg, adm. dir. Fortum Oslo Varme.

Oslo kommune har satt ambisiøse klimamål om reduksjon av CO2-utslipp med 50 prosent innen 2022 og 95 prosent innen 2030. Et sentralt og strategisk virkemiddel for å nå disse målene er realisering av et fullskala fangstanlegg for CO2 ved Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud. Selskapet planlegger å fange opptil 400 000 tonn CO2 per år fra røykgassen ved energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Det fangede karbondioksidet komprimeres og blir da flytende. Deretter transporteres denne flytende CO2-gassen til mellomlagring på Oslo Havn med utslippsfri transport, før Northern Lights overtar transport- og lagringsdelene av det norske fullskala CCS-prosjektet.

– Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i byer, så byenes rolle i å løse klimautfordringene vokser. Karbonfangst og lagring er helt nødvendig for å klare Parismålene. I dag markerer vi nok en milepæl i arbeidet med å sikre Karbonfangst på Klemetsrud. Det gjør meg både stolt og glad på våre felles vegne, uttaler Marthe Scharning Lund (A), byråd for næring og eierskap i Oslo kommune.

Sydhavna godt egnet

Området for mellomlager og lastefasiliteter tilsvarer 6750 m2. Mellomlageret vil ha kapasitet til å lagre 5400 m3 flytende CO2. Hver fjerde dag vil en opptil 130 meter lang tankbåt ankomme, laste og transportere gassen til Vestlandet. Neste etappe er varig lagring av CO2 3000 meter under havbunnen i Nordsjøen.

– Det er gledelig å ha kommet til enighet med Oslo Havn om  leie av areal på Sydhavna. Kneppeskjæret er et godt egnet område for første fase av transportetappen i Fortum Oslo Varmes bynære CCS-prosjekt, forteller styreleder i Fortum Oslo Varme, Liv Monica Stubholt.

– Det har vært en god prosess med Oslo Havn for å komme frem til denne avtalen. En fremtidsrettet samarbeidspartner i Oslo Havn og plassering i Sydhavna var vårt førstevalg blant havnealternativene vi vurderte. Avstanden mellom karbonfangstanlegget og Sydhavna er relativt kort, og dermed godt egnet for bruk av elektrisk transport, fortsetter Stubholt.

–  Intensjonsavtalen er i tråd med Oslo Havns samfunnsoppdrag om å få mer gods på sjøen, og legge til rette for arealeffektive og miljøvennlige løsninger i Sydhavna. Oslo Havn er glad for å bidra til at Fortum Oslo Varme kan tilby Oslo og Norge mer klimavennlig avfallshåndtering. Karbonfangstprosjektet er i likhet med å flytte gods fra vei til sjø viktige tiltak  for at miljøhovedstaden Oslo skal nå sine klimamål, sier Oslo Havns styreleder Roger Schjerva.

Stor overføringsverdi fra Oslo til resten av verden

Verdens befolkning produserer mer enn 2 milliarder tonn avfall hvert år, og dette tallet forventes å dobles på få år. Internasjonalt deponeres fortsatt mye avfall på landfyllinger, som gir store utslipp av CO2 og metan. Den beste løsningen for restavfall er slik vi gjør det i Oslo i dag. Den fraksjonen av avfallet som ikke kan eller bør materialgjenvinnes, forbrennes med energigjenvinning der restenergien blir strøm og fjernvarme. Ved å flytte avfallsbehandlingen fra fyllinger til forbrenningsanlegg reduserer man klimautslipp med opptil 75 %, og samtidig samler man mange diffuse utslipp til flere store punktutslipp som enkelt kan fanges.

Et fullskala CO2-fangstanlegg som fjerner CO2-utslippene fra Klemetsrud vil ha direkte teknologisk overføringsverdi til tilsvarende anlegg og andre industrier som produserer røykgass. Offentlig investering i CO2-fangst fra avfallsforbrenning kan derfor gi Norge en ledende rolle i det som kan bli en av fremtidens store klima-industrier.

– Det er stor interesse for CO2-fangst fra avfall i nasjonal og internasjonal avfallsindustri, og prosjektet har inngått samarbeid med flere tilsvarende anlegg i Norge og Europa. Verden etterspør en løsning for CO2-fangst fra avfall, og Oslo er klare til å vise hvordan det kan gjøres, avslutter byråd Scharning Lund.

Foreligger det en investeringsbeslutning fjerde kvartal 2020 kan Fortum Oslo Varme ha et operativt CO2-fangsanlegg på Klemetsrud i 2024.

Et fullskala CO2-fangstanlegg som fjerner CO2-utslippene fra Klemetsrud vil ha direkte teknologisk overføringsverdi til tilsvarende anlegg og andre industrier som produserer røykgass. Offentlig investering i CO2-fangst fra avfallsforbrenning kan derfor gi Norge en ledende rolle i det som kan bli en av fremtidens store klima-industrier.

– Det er stor interesse for CO2-fangst fra avfall i nasjonal og internasjonal avfallsindustri, og prosjektet har inngått samarbeid med flere tilsvarende anlegg i Norge og Europa. Verden etterspør en løsning for CO2-fangst fra avfall, og Oslo er klare til å vise hvordan det kan gjøres, avslutter byråd Scharning Lund.

Foreligger det en investeringsbeslutning fjerde kvartal 2020 kan Fortum Oslo Varme ha et operativt CO2-fangsanlegg på Klemetsrud i 2024.

Hvorfor Fortum Oslo Varmes prosjekt er unikt:

Fortum Oslo Varmes prosjekt er unikt fordi det også fanger biologisk CO2, som er en del av det naturlige CO2-kretsløpet.
Det kan fanges opptil 400 000 tonn CO2 årlig.
CO2-fangst på Klemetsrud gir negative CO2-utslipp på grunn av høyt innhold (50 %) av biomasse i avfallet.
Energigjenvinningsanlegget er i kontinuerlig drift 24 timer i døgnet hele året, og vil være i drift i all overskuelig framtid. Dette gir stor forutsigbarhet med langsiktig driftsperspektiv, fordi anlegget er integrert i byens infrastruktur.
Overskuddsvarmen fra fangstprosessen kan utnyttes i fjernvarmesystemet.
CO2-fangst på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud demonstrerer hvordan byer kan kutte store utslipp på en effektiv måte gjennom bærekraftig avfallshåndtering med sortering, gjenvinning og CO2-fangst på avfallsforbrenning.
Mer informasjon om Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt finner du på: https://www.fortum.no/om-oss/miljo-samfunnsansvar/co2-fangst-og-lagring

Mer informasjon om det norske CCS-prosjektet finner du på: https://ccsnorway.com/

Oslo setter dagsorden på internasjonal miljøkonferanse for havner

Oslo setter dagsorden på internasjonal miljøkonferanse for havner

.2019

Tar cruise- og shippingbransjen miljøet på alvor? Vi tar debatten på GreenPort Cruise & Congress 2019 i Oslo 16- 18 oktober.

Gastenparken er åpnet

Gastenparken er åpnet

.2019

Torsdag 19. september åpnet Gastenparken på Akershuskaia. Den er påkostet av Oslo Havn og Bymiljøetaten.

Gasten ønsker velkommen til ny park

Gasten ønsker velkommen til ny park

.2019

Torsdag 19. september klokken 15.00 åpner Oslo Havn en ny park på Vippetangen til glede for alle som vil vandre langs havnepromenaden. Ta med barna og test ut den nye klatreskulpturen og benkene. Her kan dere nyte sjøutsikten sammen med skulpturen Orlogsgasten.

Normal drift etter lekkasje på Sjursøya

Normal drift etter lekkasje på Sjursøya

.2019

Syrelekkasjen i Follobanens anlegg er stanset. Havnetrafikken går som normalt.

Flere møbler sjøveien til Oslo

Flere møbler sjøveien til Oslo

.2019

Oslo Havn jobber aktivt for å få mer gods fra Baltikum. Nye godslinjer og samarbeidsprosjekt for mer gods fra Europa gir resultater.

Deler av sentrum avsperret i forbindelse med Oslo Maraton

Deler av sentrum avsperret i forbindelse med Oslo Maraton

.2019

Førstkommende lørdag arrangeres Oslo Maraton, og det vil denne dagen være redusert fremkommelighet for både kjøretøy og gående, og store deler av Oslo sentrum vil være avsperret.

Byentusiaster på containersightseeing

Byentusiaster på containersightseeing

.2019

– Jeg ante ikke før i dag at containerhavn nær sentrum var så viktig for meg og byen min, sa en som presenterte seg som «Byentusiast». Han møtte opp på befaringen som Norsk Bolig og Byplanforening arrangerte på Sjursøya 20. august.

Oslo Havn inngår samarbeid med Bellona

Oslo Havn inngår samarbeid med Bellona

.2019

Oslo Havn og miljøstiftelsen Bellona vil samarbeide i det viktige arbeidet med å gjøre Oslo havn utslippsfri.

Oslo knyttes sammen med Baltikum og Vestlandet via sjøveien

Oslo knyttes sammen med Baltikum og Vestlandet via sjøveien

.2019

Samskip lanserer ny containerlinje mellom Norge og Baltikum. Samtidig knyttes Oslo og Vestlandet igjen sammen via sjøveien med en ukentlig containerlinje for frakt av gods.

Amfibisk landingsskip til kai i Oslo

Amfibisk landingsskip til kai i Oslo

Det britiske marineskipet RFA Lyme Bay la i ettermiddag til ved Revierkaia i Oslo.

98 arkitektforslag til hvordan det skal se ut på Sukkerbiten

98 arkitektforslag til hvordan det skal se ut på Sukkerbiten

.2019

Onsdag 10. juli åpnet utstillingen av forslagene i arkitektkonkurransen for Fotografihuset som planlegges på Sukkerbiten, mellom Operaen og Munchmuseet. Utstillingen er åpen i hele sommer.

Vil lage selskap sammen for å gjøre havna utslippsfri

Vil lage selskap sammen for å gjøre havna utslippsfri

.2019

Oslo Havn og Hafslund E-Co ønsker å etablere et felles selskap for å bygge, eie og drifte nullutslippsløsninger i havna.

Byråden på befaring i Oslo Havn

Byråden på befaring i Oslo Havn

Byråd for næring og eierskap, Marthe Scharning Lund, var i forrige uke på befaring i Oslo Havn.

Oslo Havn inngår samarbeid med ZERO

Oslo Havn inngår samarbeid med ZERO

.2019

Oslo Havn KF har inngått samarbeidsavtale med miljøorganisasjonen ZERO for 2019. ZERO vil bidra som sparringspartner i arbeidet med å gjøre Oslo Havn utslippsfri.

Oslo får landstrøm til godsskip

Oslo får landstrøm til godsskip

Oslo Havn har fått 9 millioner kr i Enova- støtte til landstrøm til sementskip på Sjursøya. Det vil årlig kutte opptil 2100 tonn CO2 utslipp.

Regjeringen vil halvere utslippene fra sjøtransport

Regjeringen vil halvere utslippene fra sjøtransport

.2019

Regjeringens handlingsplan "Grønn skipsfart" vil halvere utslippene fra sjøfart og fiske innen 2030. Oslo Havn skal kutte 85 % av utslippene innen 2030, og på sikt bli utslippsfri.

Folkefest på Havnelangs

Folkefest på Havnelangs

Trylle- og vannshow, yrende båtliv, kunst, sport og musikk fikk tusenvis til å gå havnelangs søndag 16. juni.

Ny fartsgrense for båter i Oslo havn

Ny fartsgrense for båter i Oslo havn

Fra 17. juni vil maksgrensen være 25 knop på sjøen i Oslo kommune.

Nabolagsfest på Bekkelagsbadet

Nabolagsfest på Bekkelagsbadet

.2019

Den nye aktivitetsparken på Ormsund inviterer til badeliv, grilling, parkour, sport og spill. Hundrevis av mennesker ble med på åpningen.

Havnelangs 16. juni 2019

Havnelangs 16. juni 2019

.2019

Bli med på årets morsomste dag på havnepromenaden. Mange gratis aktiviteter for store og små. Se programmet her.

Enighet om utbygging av Filipstad

Enighet om utbygging av Filipstad

.2019

Byrådet har oppnådd enighet med grunneierne om å utvikle siste del av Fjordbyen, Filipstad.

Ny ordensforskrift i Oslo Havn

Ny ordensforskrift i Oslo Havn

.2019

Ny forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Oslo kommune gjelder fra 29. april.

Velkommen til åpning av Bekkelagsbadet 23. mai

Velkommen til åpning av Bekkelagsbadet 23. mai

.2019

Oslo Havn har bygget aktivitetspark på Ormsund. Åpning ved byråd for næring og eierskap, Marthe Scharning Lund og folkefest med konsert og show.

Besøk et staselig seilskip

Besøk et staselig seilskip

.2019

USCGC Eagle er skoleskip for den amerikanske marinen og har åpent skip i Oslo havn 5 og 7. mai.

Spektakulært lysende tre til Filipstad

Spektakulært lysende tre til Filipstad

.2019

Stein Erik Hagens "Tree of Ténéré» har endelig fått et hjem i Oslo. Kunstverket skal live opp den nye parken som kommer på Filipstad.

Ny linje mellom Tyskland og Oslo

Ny linje mellom Tyskland og Oslo

.2019

Viasea lanserer ny ukentlig service fra Lübeck til Oslo.

Oslo Havn bygger elektrisk nullutslipps miljøbåt

Oslo Havn bygger elektrisk nullutslipps miljøbåt

.2019

Oslo vil få en av verdens mest miljøvennlige havnebåter som skal holde fjorden ren.

Flere Teslaer til Oslo

Flere Teslaer til Oslo

.2019

Bilskipet Grand Venus la i dag til kai med 1583 Teslaer om bord.

Teslaer skipet til Oslo

Teslaer skipet til Oslo

.2019

1305 Teslaer ankom i dag Filipstad med skipet Glovis Courage.

Rådhusbrygge 2 kåret til Norges beste uterom

Rådhusbrygge 2 kåret til Norges beste uterom

Oslo Havn har fått pris for oppgraderingen av den 100 år gamle brygga.

Park på Filipstad søker aktør med gode ideer

Park på Filipstad søker aktør med gode ideer

Oslo Havn ønsker ny aktivitet og folkeliv på havnepromenaden i miljøhovedstadsåret 2019.

Oslos havnedirektør er månedens europeiske havneprofil

Oslos havnedirektør er månedens europeiske havneprofil

.2019

Ingvar M. Mathisen er intervjuet av den europeiske havneorganisasjonen ESPO.

Tidenes containerrekord i Oslo

Tidenes containerrekord i Oslo

.2019

I 2018 var hele 238.000 containere (TEU) innom Norges største containerterminal, YILPort, en økning på 14 % fra året før. Det er gods fra Europa som øker. Det flytter gods fra vei til sjø.

Byer og fjorder fronter felles miljøkrav overfor cruisenæringen

Byer og fjorder fronter felles miljøkrav overfor cruisenæringen

.2019

De store byene i Norge og verdensarvfjordene er nå enige om felles miljøkrav som skal stilles til cruisenæringen.

Kvelds- og nattarbeid på fergerampe

Kvelds- og nattarbeid på fergerampe

.2019

I februar vil fenderlisten på rampen til DFDS og Stena skiftes ut.

Øvelse i Sydhavna

Øvelse i Sydhavna

.2019

Det er planlagt en evakueringsøvelse ved anlegget til Follobanen tirsdag kveld, 19. februar.

Oppgradering av Akershusutstikkeren

Oppgradering av Akershusutstikkeren

.2018

Rehabiliteringen av den hundre år gamle brygga vil pågå frem til sommeren. Støyende spunting vil pågå ut februar.

Mer frukt og grønt sjøveien til Oslo

Mer frukt og grønt sjøveien til Oslo

.2019

BAMA har overført 2000 transporter av frukt og grønt fra vei til sjø siden 2017. Samarbeidsprosjekt mellom Oslo Havn, Yilport Oslo, vareeiere, sjø- og logistikkaktører gir resultater.

Øver sikkerhet i havna

Øver sikkerhet i havna

.2019

Jevnlige øvelser er viktig for å teste planverket i praksis, sier sikkerhets- og beredskapssjef Camilla Furuholmen i Oslo Havn KF. 16 januar var den årlige øvelsen for de sikkerhetsansvarlige på havneanleggene.

Våre cruiseskip skal være de mest bærekraftige skipene i havnene

Våre cruiseskip skal være de mest bærekraftige skipene i havnene

.2019

- Bærekraft er en forretningsmulighet, ikke bare en kostnad, sier Sibrand Hassing, direktør for flåteoperasjoner i cruiseselskapet Holland America Group på landstrømseminar i Oslo.

Color Line åpnet ny fraktrute til Tyskland

Color Line åpnet ny fraktrute til Tyskland

.2019

Det nye godsskipet Color Carrier dobler kapasiteten mellom Oslo og Tyskland. Og flytter 36 000 trailere fra vei til sjø.

Åpnet landstrømanlegg i Oslo

Åpnet landstrømanlegg i Oslo

.2019

Nå får danskebåtene landstrøm til kai i Oslo. Det gir lavere klimautslipp.

Velkommen til åpning av landstrømanlegg

Velkommen til åpning av landstrømanlegg

.2018

Oslo Havn KF og Stena Line ønsker velkommen til åpning av Oslo havns nye landstrømanlegg 8. januar kl.12.

Oslo Havn gir tilskudd til grønn omstilling for havneaktørene

Oslo Havn gir tilskudd til grønn omstilling for havneaktørene

.2018

Havnestyret har også for 2019 bevilget midler til en tilskuddsordning for å fremskynde det grønne skiftet hos havnas aktører.