Enighet om utbygging av Filipstad

Enighet om utbygging av Filipstad

Byrådet har oppnådd enighet med grunneierne om å utvikle siste del av Fjordbyen, Filipstad.

- Vi skal transformere en containerhavn til en helt ny bydel ved Oslofjorden, en bydel der folk kan bo, arbeide og nyte fjorden. Det blir nye arbeidsplasser, nye rekreasjonsområder og tusenvis av nye boliger. Ikke minst blir bylufta renere fordi vi legger E18 under lokk, sier byrådsleder Raymond Johansen i en pressemelding.

Bilde: (Fra venstre) Statens vegvesen ved vegavdelingsdirektør Ing-Cristine Ericson, Oslo Havn KF, styreleder Roger Schjerva. Bane NOR Eiendom AS ved konserndirektør Petter Eiken, Marthe Scharning Lund, byråd for næring og eierskap Hanna Marcussen, byråd for byutvikling Raymond Johansen, byrådsleder.


Utbyggingen blir mulig etter at byrådet har forhandlet frem prinsippavtaler med grunneierne, Oslo Havn KF og Bane NOR Eiendom, og Statens vegvesen. Planene for Fjordbyen ble påbegynt i 2000, og arbeidene med å komme til enighet om Filipstad-utbyggingen har pågått i 12 år.

- Vi har med prinsippavtalene for utbygging tatt et stort skritt videre mot å ta Filipstad tilbake til innbyggerne, sier Johansen og viser til at Filipstad på 1800-tallet var et viktig badested. På 1900-tallet ble Filipstad omgjort til industri- og havneområde.
Den ene av prinsippavtalene, avtalen mellom Oslo kommune og Bane NOR Eiendom, skal i tråd med plan- og bygningsloven på offentlig ettersyn i 30 dager. Deretter vil byrådet fremme prinsippavtalene og reguleringsplanene for Filipstad til behandling i bystyret.

Avtalene innebærer at kommunen, grunneierne og statens vegvesen er enige om prinsippene for finansiering og gjennomføring av Filipstadutbyggingen. Dette inkluderer finansiering av byrom, torg, park og sjøbad, og også lokk over E18 med Ring 1 på toppen.

- Filipstad skal gå fra å være et avsperret område med asfalt og industri, til et levende og grønt byområde med boliger, næringsliv, skole og barnehager. Asfalt skal byttes ut med en ny stor park på størrelse med Torshovparken, og der asfaltverket står i dag skal vi i stedet få på plass et stort sjøbad til glede for alle som bor i byen vår. Det er på høy tid at Filipstad og sjøen her åpnes for byens befolkning, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen.

- Oslo vokser og det er viktig å sikre fortsatt utvikling av en moderne og miljøvennlig havn tilpasset byen vår. Denne avtalen frigjør verdier til de store investeringene som Oslo Havn må gjøre i årene fremover. Jeg vil berømme Oslo Havn for konstruktive forhandlinger som både har sikret god byutvikling på Filipstad og for å ha stått på for gode løsninger for havna, sier byråd for næring og eierskap, Marthe Scharning Lund.

- Vi er glade for at vi kan komme videre med utviklingen på Filipstad ved å samarbeide partene imellom, sier administrerende direktør Petter Eiken i Bane NOR Eiendom. Også Ing-Cristine Ericson, vegavdelingsdirektør i Statens vegvesen, er fornøyd: - Signeringen i dag er resultatet av et unikt samarbeid mellom kommune og stat. Dette vil muliggjøre byutvikling i et attraktivt område på Filipstad.

- Jeg er glad for at Oslo Havn bidrar til at byutviklingen på Filipstad endelig kan realiseres. Forhandlingene har ledet frem til gode løsninger, slik at fremtidens generasjoner får en helt ny bydel. Oslo Havn har store ambisjoner om å bidra til en attraktiv og sentral bydel, med havnepromenade og byrom som legger til rette for folkeliv, sier styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn.

Illustrasjoner, kart og materiale kan lastes ned her.

Kontaktpersoner:

Pressekontakt for byrådsleder Raymond Johansen:
Byrådssekretær Halvard Hølleland
Mobil 995 14 351 E-post: halvard.holleland@oslo.kommune.no

Pressekontakt for byutviklingsbyråd Hanna Marcussen:
Byrådssekretær Rasmus Reinvang
Mobil 920 32 515 E-post: rasmus.reinvang@oslo.kommune.no

Pressekontakt for nærings- og eierskapsbyråd Marthe Scharning Lund:
Kommunikasjonsansvarlig Ninja Sandemose, Mobil: 907 957 60 E-post: ninja.sandemose@byr.oslo.kommune.no

Oslo Havn KF:

Roger Schjerva, styreleder Oslo Havn KF  roger.schjerva@ys.no mob 901 03 661