Oslo knyttes sammen med Baltikum og Vestlandet via sjøveien

Oslo knyttes sammen med Baltikum og Vestlandet via sjøveien

Samskip lanserer ny containerlinje mellom Norge og Baltikum. Samtidig knyttes Oslo og Vestlandet igjen sammen via sjøveien med en ukentlig containerlinje for frakt av gods.

– Vi gleder oss til å introdusere en ny service fra Baltikum til Oslo, og ikke minst en ukentlig containerlinje mellom Oslo og Vestlandet, sier administrerende direktør i Samskip Norge, Are Gråthen.

Med helgeavgang fra henholdsvis Polen og Litauen, med ankomst Oslo mandag kveld, vil Samskip bidra til økt frekvens og kapasitet til allerede eksisterende ruter mellom Baltikum og Oslo.

Gråthen forklarer strukturen på den nye ruten på følgende måte:

– Etter lossing i Oslo mandag kveld vil skipet seile videre til Aarhus. Der laster vi om til containerlinjen fra/til Island & Færøyene, for så å fortsette nordover langs Norges vestkyst til Ålesund og Nordmøre.

Servicen muliggjør dermed containertransport på sjøen mellom Østlandet og Vestlandet. Det er et kostnadseffektivt og miljøvennlig alternativ til dagens lastebiltransport over fjellet.

Forsterker Oslos posisjon

– Jeg er meget godt fornøyd med at Samskip starter opp den nye containerlinjen med ukentlige anløp i Oslo. Dette øker containerkapasiteten fra Baltikum til Oslo ytterligere, og forsterker Oslos posisjon som knutepunkt i Norge for godsoverføring fra vei til sjø, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Oslo og Vestlandet

– Vi ser nå effekten av en strukturell endring som følge av stor mangel på lastebilsjøfører på kontinentet, noe som driver kostnadene opp på transport med lastebil i andre markeder også. Det er dessuten meget gledelig at Oslo og Vestlandet igjen blir bundet sammen via sjøveien med tanke på miljøvennlig frakt av gods, sier Mathisen.

Samskip vil benytte seg av to containerskip utstyrt med kraner for av-og pålossing. Hvert skip har en kapasitet på 220 TEU (20-fots containerenheter. Standard måleenhet for kapasiteten til et containerskip).

Forbindelsen har oppstart 16. august

Nøkkelpunkter:

•Sømløs forbindelse mellom Norge og Baltikum med ukentlige avganger.
•Forbindelse mellom Island og Færøyene via Cuxhaven og Aarhus.
•Transport av frossen sjømat til Baltikum.
•Transport av forbruksvarer fra Baltikum til Norge.
•Sjøforbindelse mellom Oslo og Vestlandet for transport av gods.
•Nord-Norge knyttes til nettverket via Ålesund.

•Fast rotasjon med to containerskip med utstyr for av- og pålossing.
•Skipene har en kapasitet på 220 TEU.