Oslo setter dagsorden på internasjonal miljøkonferanse for havner

Oslo setter dagsorden på internasjonal miljøkonferanse for havner

Tar cruise- og shippingbransjen miljøet på alvor? Vi tar debatten på GreenPort Cruise & Congress 2019 i Oslo 16- 18 oktober.

Bilde: Bransjetopp til Oslo. Cruisereder Torstein Hagen, rederieier i Viking Ocean Cruises kommer til konferansen for å snakke om rederiets miljøplaner. Foto: Viking Ocean Cruises  

Oslo vil bli verdens første utslippsfrie havn

Miljøhovedstaden Oslo er en av verdens ledende klimabyer.

- Oslo er i full gang med den grønne omstillingen, og faser inn nullutslippsløsninger. Havna og byen har klare klimamål, retningen er tydelig og det vil koste å investere i framtidens fornybare løsninger. Vi gleder oss til å få innspill fra bransjens fremste aktører innen cruise, havner og logistikkløsninger når vi møtes i Oslo i oktober, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Oslo setter dagsorden på internasjonal miljøkonferanse for havner

 Oslo tar debatten. Oslos havnedirektør Ingvar M. Mathisen ønsker velkommen til dialog og debatt om miljøkrav og bransjens svar på klimautfordringene. Foto: Tine Poppe

Bransjetopper til Oslo

Norge er i front med utslippsfrie løsninger for maritim næring.

Torstein Hagen, rederieier og styreformann i et av verdens største cruiserederier, Viking Ocean Cruises er en av hovedinnlederne. Han holder foredrag om hva slags plan rederiet har for å møte verdens strengeste miljøkrav i norske verdensarvfjorder, hvilke teknologiske løsninger rederiet satser på, og hva Viking Ocean Cruises gjør for å bli mer bærekraftig.

Sveinung Oftedal, seniorrådgiver i Klima- og miljødepartementet og Norges representant i International Maritime Organization (IMO) kommer med siste status i reguleringen av internasjonal skipsfart. Norge har lenge vært en pådriver for strengere miljøkrav i global shipping innenfor IMO, som har blitt kritisert for å motarbeide kravene. Gjennombruddet kom i 2018 da IMO vedtok minst en halvering av utslippene fra internasjonal skipsfart innen 2050 sammenlignet med 2008. Og også vedtok å nå nullutslippsmålet så raskt som mulig i dette århundret. Sveinung forteller fra IMO forhandlingene og om status etter møtet i London i mai 2019. Han deler hva han mener må til for å gjøre global shipping utslippsfri.

Roger Strevens, visepresident for global bærekraft i Wallenius Wilhelmsen har løsninger på bordet for morgendagens bærekraftige løsninger i logistikk og shipping. Selskapet er blant verdens største biltransportrederier med 130 skip som frakter biler mellom seks ulike kontinenter. De representerer skipstypene som står for nesten 80 % av de globale utslippene. Hva gjør Wallenius Wilhelmsen for å nå IMOs mål om halverering av utslippene innen 2050?

Møteplass for grønnere sjøfart

GreenPort Cruise & Congress 2019 dekker en rekke temaer, inkludert høyteknologiske grønne løsninger, multimodale forsyningskjeder, nullutslippsløsninger for havner, terminaler og byer.
Konferansen er en møteplass for over 200 beslutningstakere fra norske og internasjonale havner, terminaloperatører, rederier og logistikkoperatører. Det siste innen bærekraftig utvikling og miljøpraksis formidles og deles. Utslippskutt og bærekraft er målet.

Dag 1: Hva gjør global shipping for å redusere sitt klimafotavtrykk? Bellona og Zero leder debatt

På konferansens første dag 16. oktober er det to parallelle program,  for cruise og for havner som logistikk- og energiknutepunkter. Workshops, innovasjoner og korte pecha kucha presentasjoner er noe av det som står på programmet.

Oslo Havn samarbeider med miljøorganisasjonene Bellona og Zero for å gjøre havna utslippsfri. De leder debatten og belyser miljøkravene som stilles til fremtidens havner og sjøtransport.  

Marius Gjerset, teknologiansvarlig i Zero, leder programmet om utslippsfrie havnebyer og logistikkløsninger. Temaene er piloter i Norges skipsfartsprogram, sirkulærøkonomi og innovative energiløsninger i havner som trenger mer strøm.

Christina Ianssen, maritim seniorrådgiver i Bellona leder programmet for å finne svar på hvordan cruisebransjen kan bli bærekraftig. Rederiene deler kunnskap om hva de gjør, og hva som driver arbeidet fremover.

Dag 2: Utfordringer, løsninger og diskusjon om framtidens utslippsfrie havner

På konferansens andre dag 17. oktober samles deltakerne for å dele erfaringer og løsninger. Framtidsvisjonære leverandører vil fortelle om løsninger som finnes og utvikles på markedet. På programmet står sanntidsinformasjon om støy og luftutslipp, elektriske kraner og terminalutstyr, autonome løsninger og oppdateringer fra havnene Seattle, London, Genova og Oslo.

Se programmet og meld deg på GreenPort Cruise & Congress 2019 16- 18. oktober

Oslo setter dagsorden på internasjonal miljøkonferanse for havner

Dag 3: Velkommen ombord til MS Kongen Torsdag 18. oktober 

Nesoddfergen MS Kongen har nettopp blitt elektrisifisert. Den tredje og siste konferansedagen kan du oppleve havna fra sjøsiden, og bli guidet langs Oslos by- og godshavn. Du får se områder som er blitt omgjort fra godsterminaler til bolig, og en 9 km havnepromenade i byhavnen. Det blir lett servering underveis.