Søknad om gravetillatelse

Søknad om gravetillatelse

Oslo Havn KF har utarbeidet en graveinstruks og et søkandsskjema for gravearbeider i havna. Her klargjøres hvilke krav som settes til de involverte partene i gjennomføringen av gravearbeidet.

Søknad om arrangement

Søknad om arrangement

Hvis du ønsker å ha et arrangement enten på land eller til sjøs i havna ber vi deg søke om dette.