Chartertrafikk i Oslofjorden

Chartertrafikk i Oslofjorden

Charter- og turbåter gir tusenvis av mennesker opplevelser i Oslofjorden hvert år.

Fra mai til oktober arrangeres det alt fra bryllup til firmaturer om bord i ulike charter- og fjordcruisebåter.

De fleste båtene henter og bringer sine passasjerer fra Rådhusbryggene.

Det er for tiden 58 båter som går charter og har tillatelse i Oslo havn. 23 av dem har kaiplass i havna.